Logo

Je hebt een bedrijfsnaam (of misschien nog niet) en
je wil een logo welke precies bij je past. Niet te standaard,
niet te ingewikkeld, niet te weinig kleur, niet te veel.
Samen gaan we kijken naar wat bij jou past en ik lever
3 ruwe schetsen op. Hiervandaan gaan we door tot we
het logo hebben wat helemaal bij jou past! Lo… GO